صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه رویش لوتوس در یک نگاه

تاریخ آغاز فعالیت 1395/10/06
هیات مدیره صندوق شرکت برکت تل، تامین سرمایه لوتوس پارسیان، پژوهشگاه رویان
مدیر صندوق
تامین سرمایه لوتوس پارسیان
متولی  موسسه حسابرسی بهراد مشار
حسابرس موسسه حسابرسی هشیار بهمند

 

اشخاص کلیدی و اعضای کمیته سرمایه گذاری

 
عبدالحسین شاهوردی
حسن کاظم زاده
احمد امینی خواه

لینک های مرتبط

  • رویه پذیره نویسی
  • ارزش دارایی‌ها و تعداد واحدهای سرمایه گذاری
  • بازده صندوق
  • قوانین و مقررات
  • بیانیه سیاست‌های سرمایه‌گذاری صندوق
  • بیانیه ریسک
  • ورود

اطلاعات سرمایه‌ای صندوق

سرمایه صندوق
تعداد واحد های سرمایه گذاری

 

دی ان ان evoq