صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه رویش لوتوس در یک نگاه

تاریخ آغاز فعالیت 1395/10/06
هیات مدیره صندوق شرکت برکت تل، تامین سرمایه لوتوس پارسیان، پژوهشگاه رویان
مدیر صندوق
تامین سرمایه لوتوس پارسیان
متولی  موسسه حسابرسی بهراد مشار
حسابرس موسسه حسابرسی هشیار بهمند

 

اشخاص کلیدی و اعضای کمیته سرمایه گذاری

لینک های مرتبط

اطلاعات سرمایه‌ای صندوق

سرمایه صندوق 178,139,277,980
تعداد واحد های سرمایه گذاری 50,000